وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

با سلام

آیین نامه ها

به دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه، اکیداً توصیه می شود که آیین نامه های زیر را مطالعه کنند. (در صورت خرابی لینک ها لطفاً به دبیر کمیته اطلاع دهید.)


آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانلود

آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان - دانلود

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مخابرات-سیستم - دانلود 


فرم ها

فرم تعیین استاد راهنما برای دانشجویان ورودی جدید - دانلود

دو فرم زیر باید در جلسه دفاع کارشناسی ارشد تکمیل گردند:
  • صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - دانلود


  • برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد- دانلودفایل ها

فایل آگهی (ارائه) دفاع سمینار، پروپوزال (پیشنهاده) یا پایان‌نامه - دانلود