وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

وبلاگ کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات، دانشگاه صنعتی قوچان

به نام خدا

اساتید محترم گروه برق/مخابرات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

حسن خانی

استادیار   گروه آموزشی برق - مخابرات

h.khani@qiet.ac.ir

زمینه های تخصص: سیستم های مخابراتی UWB/طیف گسترده/MIMO، پردازش سیگنال، کدگذاری و مدولاسیون

وبلاگ شخصی: http://dr-khani.blog.ir

رزومه انگلیسی، رزومه پارسی

مرتضی رجب زاده (دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی مخابرات)

استادیار  گروه آموزشی برق مخابرات

rajabzade@yahoo.com

زمینه های تخصص: پردازش سیگنال دیجیتال و تصادفی، شبکه های رادیو شناختمند، سیستمهای چندحاملی و OFDM، و سیستم های MIMO

وبلاگ شخصی: http://m-rajabzadeh.blog.ir

رزومه انگلیسی، رزومه پارسی

نیما سید انزابی نژاد

استادیار  گروه آموزشی برق - مخابرات

nima.anzabi@qiet.ac.ir

زمینه های تخصص: تئوری اطلاعات و رمزنگاری

وبلاگ شخصی: http://nima-anzabi.blog.ir

رزومه پارسی

عباسعلی قربان صباغ (مدیر گروه برق)

استادیار  گروه آموزشی برق - مخابرات

a.ghorbansabagh@qiet.ac.ir

زمینه های تخصص: سیستم‌ها و شبکه‌های مخابرات فیبر نوری، مخابرات نوری در فضای آزاد، مخابرات نوری زیر دریا، و پردازش سیگنال

وبلاگ شخصی: http://ghorbansabbagh80.blog.ir

رزومه پارسی

سید حسین کاظمی

استادیار   گروه آموزشی برق - مخابرات

sh.kazemi@qiet.ac.ir

زمینه های تخصص: ساخت سامانه های مبتنی بر RFID یا اثرانگشت، اتوماسیون صنعتی، پردازش گفتار، طراحی قطعات نوری و میدانی و مباحث مرتبط با سامانه های مخابرات نوری

رزومه پارسی

هادی هادی زاده

استادیار   گروه آموزشی برق - مخابرات

h.hadizadeh@qiet.ac.ir

زمینه های تخصص: پردازش سیگنال دیجیتال (پردازش و فشرده سازی تصویر و ویدیو، بینایی ماشین)، تشخیص الگو، مخابرات چند رسانه ای، و آموزش و هوش ماشین

رزومه انگلیسی، رزومه پارسی